9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Fatma SOMUNCUOĞLU ERKAN tarafından 148 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Soner GİRGİN tarafından yapılmış.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 57 Cevabı

Soru:

A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyu hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:  Peygamberlerin iki aileye mensup kişilerden geldiklerini görmekteyiz. Bunlar Âli İmrân ve Âli İbrahim aileleridir. Hz. Muhammed’in soyu da İbrahim (a.s)’a kadar gittiği rivâyet olunmuştur. Hz. ibrahim, Yahudi yani İsrâil oğullarından değildi. Bilindiği gibi İbrahim peygamberin Sâre adlı bir eşi olmuş ve uzun süre çocukları olmayınca onun hizmetlisi Hacer ile evlenmesini istemiştir. İbrahim (a.s)’ın öz oğlu olan İsmail (a.s) bu anneden doğmuştur. Peygamberimiz de bu koldan dünyaya gelen en son Allah’ın elçisi olmuştur.

  Abdulmuttalib’in on oğlu olmuş. Bunlar: Abbas, Hamza, Abdullah, Ebu Talib, Zübeyr, Hâris, HacI, Mukavvim, Dırar, Ebu Leheb idi. Dedesi on erkek evladım olursa birini kurban edeceğim demiştir. Bu sebepten dolayıdır ki Hz Muhammed (sav.) “Ben iki Kurbanlık kişinin çocuğuyum” diye söylerken Hz. İsmail ile babası Abdullah’ı kastetmişti.

  Babası Abdullah, annesi Vehb’in kızı Amine hatundur. Babaannesinin adı Fatıma, anneannesinin adı ise Berre’dir. Efendimizin babası Abdullah, dedesi (Şeybe) Abdulmuttalib, onun da babası Haşim’dir. Haşim, Medine’li Neccâroğullarından (Hazreç Kabilesinin bir koludur) Selma adlı kadınla evlendiği için Medineli erkekler peygamberimizin dayıları sayılırken, kadınları da halaları olarak tanınmıştır. Peygamberimizin ataları, yirmi bir göbekten sonra Hz İbrahim’in torunu Adnan’a dayanmaktadır.

2. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu çevre hakkında neler biliyorsunuz?

 • Cevap:  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Miladi, 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Mekke o dönemde Arap halkın kabileler halinde yaşadığı kozmopolit bir şehirdi. Bu şehirde her dinden insan bulunmaktaydı. İnsanlar dini, sosyal, siyasal ve kültürel hayatı yozlaşmıştı.Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu çevrenin özellikleri şu şekildedir:

  Dini Özellikler:

  *İnsanlar putlara tapmaktaydı.

  *İnsanlar putlara kurban kesmekteydi.

  *İnsanlar Hristiyan ve Yahudi olarak yaşamaktaydı.

  *Hıristiyanlık ve Yahudilik tamamen bozulmuştu.

  Sosyal Özellikler:

  *İnsanlar kabileler halinde yaşamaktaydı.

  *İnsanlar şiir yazarak ve gece eğlencesi yaparak vakit geçirmekteydi.

  *Kadınların toplumda bir değeri yoktu.

  Kültürel Özellikler:

  *Toplumda kabile yaşlılarına hürmet edilirdi.

  *Zenginler iltimas görürdü.

  *Köle ticareti yapılırdı.

  *Zenginler fakirleri ezerdi.

  *Kız çocukları diri diri gömülürdü.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nübüvvetten önceki ahlaki özellikleri nelerdir?

 • Cevap Peygamberimiz (asm) İslamiyet’ten evvel, yine hak dinin vecibelerini yaşıyan muvahhid ve abid bir insandı. Hz. İbrahim (a.s.)’in dininin devamcısı idi. Fakat mecburiyet altında değil, iradesi ile ibadet ederlerdi. Bunda bütün tarih ve siyer kaynakları müttefiktir. Devamlı olarak Hira mağarasına çekilir, ibadet eder, dua ederlerdi. Hatta ilk vahiyde böyle bir ibadet zamanında gelmiştir.

4. Hilfü’l-Fudûl niçin kurulmuştur? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) buradaki görevi nedir?

 • Cevap: Hilful Fudul, Mekke’de zulme uğrayan insanları korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak, ezilenleri ve güçsüzlerin korunması için kurulmuştur.Hz. Muhammed’in Hıldul Fudul cemiyetini kurma amacı ise Mekke’de zulme uğramış olan olan kişileri korumak, toplum düzenini yeniden eski haline getirmek ve adaletsizliğe uğrayan kişilerin hakkını aramalarını sağlamaktır.

5. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklarının isimleri nelerdir?

 • Cevap: Peygamberimizin erkek çocukları; Kasım, Abdullah ve İbrahim’dir.

  Peygamberimizin kız çocukları; Zeynep, Rukayye, Ümmügülsüm ve Fatma’dır.

  Bunların altısı Hz. Hatice’den, oğlu İbrahim, Mariye’den doğmuştur.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) soyu hakkında söylendiğinde yanlış olur?
A) Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. İbrahim soyundan gelir.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) annesi ve babası aynı soydandır.
C) Peygamberimizin (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib’dir.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) amcasının ismi Hz. Ebu Bekir’dir.
E) Peygamberimizin (s.a.v.) babası Abdullah’tır.

 • Cevap: B

2. Peygamberimiz (s.a.v.) risâletten önce Kâbe Hakemliği yapmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) mantıklı ve adil bir şekilde problemi çözerek kabileler arasında çıkacak bir savaşı engellemiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre Kâbe Hakemliğinde Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğinden bahsedilmektedir?
A) Mazlumların koruyucusu olması
B) Resul olması ve dini bildirmesi
C) Günahsız olması
D) Kâbe’nin bekçiliğini yapması
E) Sağlam bir zekaya sahip olması

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluğu hakkında doğru bir bilgidir?
A) Peygamberimiz (s.a.v.) çocukluk dönemini sadece annesiyle birlikte geçirmiştir.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluğunda Fil Olayı olmuştur.
C) Peygamberimiz (s.a.v.) çocukluğunda çobanlık yapmıştır.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluğunda babası vefat etmiştir.
E) Peygamberimiz (s.a.v.) çocukluğunda Hılfü’l-Fudûl ittifakına katılmıştır.

 • Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nübüvvetten önce yaşadığı bir olay değildir?
A) Peygamberimizin (s.a.v.) Kâbe Hakemliği
B) Kâbe’nin tamir edilmesi
C) Fil Olayı
D) Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice ile evlenmesi
E) Peygamberimizin (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’a katılması

 • CevapE
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.