8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sonnur GÜNAYDIN ASAN, Mithat BALA tarafından 137 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Maksude GÜNEY tarafından yapılmış.

8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

8. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 125 Cevabı

Soru:

Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatından sonra başlayan halifeler devrinde fetihlere hız verilmiş, saha- bilerden oluşan veya onların öncülük ettiği ordularla Irak, Suriye ve Filistin, İslam topraklarına katılmıştır. 642 yılında Mısır, ardından Kuzey Afrika fethedilmiş ve İslam toprakları batıda Atlas Okyanusuna, doğuda Hindistan’a dayanmıştır. Kısa sürede gerçekleşen bu fetihler sırasında sa- habiler önce cihad ederek, ardından ilim öğreterek İslam’ı yaymak için çeşitli yerlere gitmiş ve bazı merkezlere yerleşmiştir. İslam dünyasında o gün bilinen en önemli merkezler Medine, Mekke, Kûfe, Basra, Kahire, Şam gibi şehirlerdir. Sahabiler buralarda insanlara Kur’an’ı öğretmişler, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadislerini aktarmışlar ve buraların ilim merkezleri olmasına öncülük etmişlerdir.
(bk. Mehmet Efendioğlu, “Sahabi”, DİA, C 35, s. 491.)

A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.

1) Metne uygun bir başlık koyunuz.

  • Cevap: İslam’ın Gelişimi ve Yayılması

2) Sahabilerin farklı yerlere yerleşme nedenleri nelerdir? Kısaca yazınız.

  • Cevap: İslamiyeti ulaştırabildikleri Dünyanın her yerine yayma amacıyla farklı yerlere yerleşmişlerdir. Böylece Dünyanın her yerinde İslam tanınmış olacaktır.

3)Bazı şehirlerin ilim merkezi olmasında sahabilerin rolü nedir? Kısaca açıklayınız.

  • CevapSahabenin nerelere yerleştiği ve vefat yerleri konusunda geçmişte ve günümüzde yapılmış az da olsa müstakil çalışmalar vardır. Biz de burada özellikle, sahabenin kısa bir sürede, Afrika’nın batısından Çin’e kadar,dünyanın değişik yerlerine nasıl ve hangi vesilelerle dağıldıkları ve yerleştikleri hususu üzerinde durmak istiyoruz. Gittiklere yerde okumuş araştırmış bilim adına ne vrsa ortaya koymaya çalışmışlardır. Etraflarına topladıkları bilinçli gençler ve ilim aşıklarıyla o şehirler kısa sürede ilim merkezi haline gelmiştir. 

4) Yukarıdaki metne göre sahabiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sahabiler zamanında İslam çok geniş alana yayılmıştır.
B) Sahabiler, Medine dışına sadece cihad için çıkmışlardır.
C) Sahabiler yerleştikleri yerlerde insanlara Kur’an ve hadis öğretmişlerdir.
D) Sahabiler bazı şehirlerin ilim merkezi olmasına öncülük etmişlerdir.

  • Cevap: B
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.