5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Erşahin Ahmet AYHÜN tarafından 94 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Banu ATİK tarafından yapılmış.

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

5. Sınıf Yargı Yayınevi Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 67 Cevabı

Soru:

1. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yol arkadaşları kimlerdir?

 • Cevap:SAHABELERİ;
 • 1 – Hz. Ebu Bekir 
  2 – Hz. Ömer
  3 – Hz. Osman
 • 4 – Hz. Ali
  5 – Hz. Sad Bin Ebi Vakkas
  6 – Hz. Zeyd Bin Sabit
 • 7 – Hz. Talha Bin Ubeydullah
  8 – Hz. Zübeyr Bin Avvam
  9 – Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah
  10-Hz. Abdurrahman B. Avf

2. İlk Müslümanlar kimlerdir? Araştırınız.

 • Cevap:  Hatice, Ali, Ebubekir, Osman, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa’d bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hamza, Haris, Cafer, Mısab, Mesud, Iyas, Ebû Zerr el-Gifârî, Ebu Selman el Farisi, Osman bin Mazun,

3. Rıdvan Biati hakkında bilgi toplayınız.

 • Cevap:  Hicri 6 (miladi 628) yılında sahabenin Hudeybiye denilen yerde Hz. Peygamberimize (s.a.v.) yaptıkları biattır. Biat, şu şekilde olmuştur;

  Peygamber Efendimiz ve Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmesini istemeyen müşrikler birkaç elçi gönderdi. Fakat hiçbirinde de antlaşma ve sulh için kesin bir netîce elde edilemediğinden, bu defâ Peygamber Efendimiz, Hazret-i Osmân’ı Mekke’ye, Müşriklerle görüşüp meseleyi halletmesi için gönderdi. Müşriklere, niyetlerinin umre yapıp dönmek olduğunu anlattı. Müşrik­ler buna rağmen yine de izin vermediler. Müşrikler, Hazret-i Osmân’ı göz hapsinde tuttu ve geri gitmesine izin vermedi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü haberi ortalıkta duyuldu. Bunun üzerine Müslümanlar Müşriklerle savaşacaklarına dair Efendimize biat ettiler.

4. Sahabe kelimesinin anlamını öğreniniz ve bir cümlede kullanın

 • Cevap:  Sahabe, “Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak Peygamberi çok kısa bir süre olsa da görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimse” ye verilen addır.Örnek cümle

  “Sahabeler, İslam’ı yaymak için büyük mücadele vermiştir.”

  “Üsame bin Zeyd, genç sahabelerdendir.”

5. Çocuk sahabileri araştırınız.

 • Cevap: Hz. Hasan
  -Hz. Hüseyin
  -Abdullah bin Ömer
  -Mahzure
  -Enes bin Malik

6. Vefa kelimesinin anlamını öğreniniz ve bir cümlede kullanınız.

 • Cevap: Vefa “hayır” anlamına gelir.
  Cümle: Vefalı dost bulmak zor bu dönemde.

6. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) “Ümmetimin en hayırlıları benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onların peşinden gelenler, sonra da onların peşinden gelenlerdir!’ Hadis-i şerifinden çıkarılabilecek ilke ve değerleri araştırınız.

 • Cevap:
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.